Programska oprema
Telefonija
Storitve
Kontakt in podpora
Aktualno

  • Prvovrstna hišna centrala za poslovno okolje
  • Zelo bogata funkcionalnost vstopnega modela
  • Zagotovljena dolgoročna poprodajna podpora
 
Katalog VoIP/Isdn programov
 
Katalog programov > Isdn programi
Vsi telefonski odzivniki podpirajo VoIP (SIP) telefonijo

€39000

 
Isdn Answering Machine 2.0

Zelo fleksibilen program za sprejem in usmerjanje tel. klicev. Nastavitve omogočajo uporabo programa od navadnega odzivnika do visoko kompleksnega IVR sistema. Možne so nastavitve menijev, podmenijev, prevezovanje, preusmerjanje, snemanje pogovorov itd. Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

€22690

 
Play Agent 1.0

Program je nastal v sodelovanju s podjetjem InTelCom d.o.o. Enostaven program za predvajanje zvočnih datotek preko telefona. Nastavitve omogočajo programske menije, in časovne nastavitve delovanja posameznih prednastavljenih programov. Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

€22697

 
Transfer Agent 1.0

Program je nastal v sodelovanju s podjetjem InTelCom d.o.o. Enostaven program za prevezovanje telefonskih klicev. Nastavitve omogocajo programske menije z izbiro v naprej
dolocene destinacije prevezave klica. Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo
zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

€22697

 
Transfer Agent 2.0

Program je nastal v sodelovanju s podjetjem InTelCom d.o.o. Enostaven program za prevezovanje telefonskih klicev. Nastavitve omogocajo programske menije z izbiro v naprej
dolocene destinacije prevezave klica. Posebne nastavitve pa omogocajo prosto izbiro destinacije
prevezave klica. To vrsto prevezovanja je zaradi varnosti mogoce zašcititi z avtorizacijskim geslom, ki ga klicoci vnese pred izbiro prevezave. Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

€22899

 

Transfer / Play Agent 1.0

Program je nastal v sodelovanju s podjetjem InTelCom d.o.o. Ta program zajema funkcije Play agent 1.0 in Tranfer agenta 1.0. Nastavitve omogocajo programske menije z izbiro v naprej
dolocene destinacije prevezave klica ali predvajanje željene zvocne datoteke.Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

€38489

 
Voice Mail Basic 2.6

Program je nastal v sodelovanju s podjetjem InTelCom d.o.o. VM Basic je osnovna verzija sistema glasovne pošte. Primer: "Ce ste trenutno odsotni z delovnega mesta,
bo program sprejel vaše neodgovorjene klice in prevzemal sporocila, ki si jih boste lahko vedno in od kjerkoli ponovno predvajali." Program ima vgrajene tudi vse funkcije "Agent" aplikacij.
Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

 

€45000

 
VoiceMail Professional 2.6

Program je nastal v sodelovanju s podjetjem InTelCom d.o.o. VM Pro je naprednejša verzija sistema glasovne pošte. Primer: "Ce ste trenutno odsotni z delovnega mesta,
bo program sprejel vaše neodgovorjene klice in prevzemal sporocila, ki si jih boste lahko vedno in od kjerkoli ponovno predvajali." Od sistema VM Basic se razlikuje v tem, da podpira
popolno administracijo preko oddaljenega telefona, kot npr. snemanje/predvajanje odzivnega sporocila za tel. predal, brisanje posnetkov... V povezavi s Siemens Hipath PBX sistemi podpira tudi druge naprednejše funkcije, kot so uravnavanje kontrolnih luci na sistemskih aparatih ipd.
Program ima vgrajene tudi vse funkcije "Agent" aplikacij. Deluje tudi na pasivnih ISDN karticah, ki ne podpirajo zaznave DTMF signalov.

> Preberi več..
> Prenesi program

 

 

Domača stran Programska oprema Kontakt in podpora Telefonija Pogoji uporabe
  2004 - 2017 interakt Co.